Infomeeting op 26 november met gastspreker John Kerkhoffs van Koninklijke Metaal Unie.

26 november j.l. was er een bijeenkomst voor ZZP’ers waarin onder andere de wet DBA, G-rekening, BTW-nummer aan bod kwamen.

Om 18:00 uur was er het ontvangst onder het genot van luxe broodjes en drankjes.Na het welkomstwoord werd er door Koen Keunen even kort ingegaan op de huidige bedrijfsvoering en onze SNA-certificering (Stichting Normering Arbeid). ETEC is een gekwalificeerd bedrijf dat voldoet aan alle bijbehorende normen omtrent personeel ter beschikking stellen of werk aannemen.

De wijzigingen in het personeelsbestand zijn ook besproken. Hierbij is  onze nieuwe collega Simone Vooys voorgesteld, zij zal zich voornamelijk gaan richten op administratieve taken en het verwerken van de aangeleverde urenbriefjes. Karel Lepsi geeft aansturing aan de werkplaats en verzorgt de dagplanning voor de stops op de fabrieken. Roy Schroijen geeft uitvoering aan ETEC Connect, samen met Jaiveer Singh wordt er de langdurige planning verzorgt.

Om 18:30 uur kwam John Kerkhoffs van de Metaal Unie aan het woord. John is de contactpersoon voor alle leden van de Metaal Unie, waaronder ETEC.

De heer Kerkhoffs heeft uitgebreid gesproken over de wet DBA, over Modelovereenkomsten, G-rekening, verzekeringen, het nieuwe BTW nummer, Werken in België en Duitsland, nut en noodzaak van Algemene voorwaarden, Arbowet – RIE.

Allereerste de Wet DBA, deze is al van kracht vanaf 01-05-2016 maar werd nooit gehandhaafd. Vanaf 01-01-2020 is het de bedoeling dat dit wel gehandhaafd gaat worden. Wanneer na toetsing blijkt dat er wel sprake of schijn is van een (loon-)  dienstbetrekking heeft dit gevolgen voor zowel de opdrachtgever als de ZZP’er. Er zal met terug werkende kracht alsnog loonheffing en verzekeringspremie’s geïnd worden. Om dit te voorkomen kan er gebruik gemaakt worden van een modelovereenkomst, deze is niet verplicht maar maakt het wel heel duidelijk dat er geen sprake is van dienstbetrekking. Deze modelovereenkomsten zijn zowel door de Metaal Unie als de Belastingdienst goedgekeurd. Er bestaat een checklist verzekeringsplicht/zelfstandigheid om na te gaan of er sprake is van een dienstverband of juist niet. (de checklist kunt u vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief).

G-rekening, deze is een rekening die alleen gebruikt kan worden voor loonheffingen en/of BTW die overgemaakt moeten worden naar de belastingdienst. Het voordeel aan de G-rekening is dat wanneer u deze gebruikt het risico verminderd wordt voor alle partijen m.b.t. tot het wel of niet betalen van de heffingen en/of BTW. Meer en uitgebreidere informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Vanaf 01-01-2020 is er voor alle ZZP’ers een nieuw BTW nummer verplicht. Het oude bewaart u nog steeds, dit is het nummer dat u nodig heeft om met de belastingdienst te communiceren. Op uw facturen etc., dient het nieuwe BTW nummer vanaf 01-01-2020 genoteerd te staan. Het oude nummer is alleen voor uw eigen administratie belangrijk, dit mag niet meer zichtbaar zijn voor derden.

De belangrijkste reden dat het BTW nummer verandert is, is dat het oude nummer uw BSN nummer bevatte, dit maakte het makkelijk om identiteitsfraude te plegen, om uw identiteit te beschermen is deze wijziging gemaakt.

De Koninklijke Metaal Unie. Een unie die bedoelt is voor elke, zoals de heer Kerkhoffs omschreef, serieuze ondernemer. Die op een juiste wijze zijn onderneming wil voeren. De Metaal Unie kan daarin ondersteunen met raad en daad. Een lidmaatschap is daarvoor wel vereist. Maar het heeft veel voordelen. U heeft toegang tot veel informatie, u mag kosteloos hun algemene voorwaarden gebruiken, ze hebben juristen in dienst die benaderd kunnen worden bij juridische vraagstukken,  ook fiscalisten en bedrijfsdeskundigen kunnen kosteloos ondersteuning geven.

Al met al is het lidmaatschapsgeld dus een goede investering. Voor meer informatie kunt u natuurlijk de site www.metaalunie.nl raadplegen.

Nut en noodzaak van de eerder genoemde Algemene Voorwaarden zijn ook besproken. Dit is een document die met elke offerte of factuur meegezonden dient te worden (en daarna op elke communicatie gemeld dient te worden). Wanneer u dit niet doet, dan gelden automatisch de algemene voorwaarden van de tegen partij. Kanttekening, degene die het laatste de algemene voorwaarde verstuurd/benoemd heeft, is diegene waarvan de algemene voorwaarden gelden. Let hier dus goed op i.v.m. de juridische gevolgen.

Nog meer juridische gevolgen, verzekeringen.

Om goed verzekerd te zijn kunt u eens kijken bij de Mevas. Zij hebben vele soorten verzekeringen en kunnen een polis op maat samenstellen. Natuurlijk kunt u deze ook via uw vertrouwde tussenpersoon afsluiten. Wat er in de bijeenkomst naar voren kwam is dat er regelmatig geweigerd werd of torenhoge premies gevraagd werden. De heer Kerkhoffs heeft uitgelegd dat dit veelal te maken heeft met de onwetendheid van de tussenpersoon en/of verzekeraar.

Zo is lassen ineens gevaarlijk en kan niet of nauwelijks verzekerd worden. Maar constructiewerk daarin tegen weer wel voor een redelijke premie, terwijl dit in principe hetzelfde soort werk is.

Arbo wet en RIE (Risico-Inventaris & -Evaluatie), zodra u iemand onder u heeft werken is het van belang dat u zich aan de Arbowet houdt (en er zorg voor draagt dat de personen die onder jou werken zich hier ook aan houden) Een RIE is alleen verplicht als u eigen personeel in dienst heeft.

Als laatste is er gesproken over werken in België en Duitsland.

In België is voornamelijk de Limosa verklaring van belang, daarbij moet een geldig reisdocument (paspoort of ID-kaart), zorgverzekeringspas, inschrijfbewijs KvK, en Europees BTW-nummer in je bezit zijn en dit dien je bij je te hebben.

Vraag je bij de Limosa niet vroegtijdig een verklaring aan voorafgaand aan de klus dan kun je beboet worden tussen de €2400,- en €24.000,- euro.

Duitsland:

Hiervoor zijn de regels nog veeleisender. Er moeten meer documenten meegebracht worden en er moet een inschrijving komen bij de KvK Duitsland. Dit hele proces met vergunningen neemt over het algemeen weken in beslag, houdt hier rekening mee. Je niet aan de regels houden kan hoge boetes opleveren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel Nederland, of met de Metaal Unie.

Na deze lange en heldere uitleg van de heer Kerkhoffs waren er nog een aantal zaken die vanuit ETEC besproken werden.

Tijdens de bijeenkomst zijn aan de aanwezigen voorbeeld modelovereenkomsten uitgedeeld, deze kunt u rustig doorlezen. De overeenkomsten zijn goed gekeurd door zowel de Metaal Unie als de Belastingdienst. Bij vragen staat het altijd vrij om deze te stellen. Heeft u de modelovereenkomst niet ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Etec gaat vanaf 01-01-2020 met deze overeenkomsten werken. Elke order die gesloten wordt zal middels deze overeenkomst in opdracht gegeven worden bij de onderaannemer. Zo zijn beide partijen gewaarborgd van goede regelgeving en duidelijke afspraken omtrent tarieven en levertijden. Fiscaal voor beide partijen de risico’s gedekt.

Bedrijfskleding. In de afgelopen tijd is er veel geïnvesteerd in bedrijfskleding van ETEC. Deze worden netjes verstrekt omdat wij van mening zijn dat het professioneel oogt, daarbij worden wij daaraan herkend. Helaas wil het geval dat de vuile overalls niet altijd terug komen, soms zelfs op de projectlocatie blijven liggen, en hier achteraan gegaan moet worden.

Wij willen jullie dan ook vragen om mee te denken aan een oplossing die voor iedereen werkt.

Zo is er tijdens deze avond al geopperd om 2 overalls ter beschikking te stellen per ZZP’er, deze wast ze zelf of ruilt ze voor schone om in Baarlo, dit laatste geldt ook voor defecten aan de kleding.

Wellicht heeft iemand nog een andere efficiënte oplossing, dan horen wij het graag. Alle ideeën zijn welkom.

Tot slot PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen). Het is de bedoeling dat iedereen zelf zorg draagt voor zijn PBM’s (veiligheidsschoenen, gehoorbeschermers, veiligheidsbril etc.)

Een ETEC Helm en Oranje fluor hesje kunnen wij beschikbaar stellen. Wel is het zo dat deze onder uw eigen beheer vallen en u deze dus ten alle tijden mee op karwei dient te nemen (of in de auto heeft liggen).

De informatieve avond is gezellig afgesloten met een drankje en een rijk gevulde goodiebag, er was voldoende ruimte om na te praten.