Another Feather on Our Hat by making EFS2-200-Electroforming system for Machang Music & Pictures, Seoul, Republic of Korea.

The vinyl record production is booming in this modern era. And as the vinyl crackle is getting louder by the years, the manufacturers are struggling to keep up with the resurgence in vinyl. Probably the reason for this is that there still fewer firms and machine manufacturers which produce machinery for the vinyl records. While ETEC Service & Engineering B.V. having the experience of more than three decade knows how to thrive while the other firms are struggling for growth and production. Recently, ETEC Service & Engineering has manufactured a brand new EFS2- 200-Electroforming system for the company Machang Music & Pictures, Seoul, Republic of Korea. The Electroforming system, specially designed for producing stamper for the production of the vinyl records. And to put a feather on our hat, the Machang Music & pictures are the only domestic Vinyl Factory in Korea with a 50-year old recording studio for analog recording. They specialize in vinyl starting from planning, designing, producing, and releasing the vinyl album. All the more contributing to introduce a better performing culture of vinyl and LP records. We at ETEC Service & Engineering B.V. make machines that are easy to use and are long-lasting with excellent engineering. ETEC is always here to serve people.

Contact us for queries or deals – info@etec-se.nl

ETEC SERVICE & ENGINEERING VIDEO

Nieuwsbrief

Bij Etec Service & Engineering kijken we met een tevreden gevoel terug op 2019, een jaar met up’s en down’s maar waarin we toch goede resultaten konden boeken. 2020 zullen we onze groei doorzetten, zo hebben wij ons team versterkt en zetten we hoog in op innovatie.

Werkgelegenheid:

Onze projectengineers zijn op dit moment volop bezig met de voorbereidingen van een aantal uitdagende projecten, voor toonaangevende klanten. Hierdoor hebben wij interessante klussen in vele divisies.

Ook is er hard gewerkt om Etec Connect goed op de kaart te zetten. Onze klantenkring is vergroot en de vraag naar technische professionals is fors toegenomen.

Betrouwbaar:

Etec Service & Engineering heeft een betalingsratio van 99% binnen 30 dagen. Dit wordt door diverse klanten regelmatig gecontroleerd.

Vanaf dit jaar zullen wij een nieuw declaratiesysteem introduceren. Het is onbetwistbaar dat zzp’rs een correcte en snelle betaling van hun facturen  ambiëren. Door onze hoge betalingsratio meet Etec Service & Engineering zich dubbel en dwars met andere bureaus die in arbeid bemiddelen.

SNA:

Om continu onze kwaliteit te waarborgen en verbeteren heeft Etec Service & Engineering interne procedures bijgesteld. Hierdoor hebben wij de SNA audit doorstaan en behouden wij ons SNA certificaat.

SNA (Stichting Normering Arbeid) is het kwaliteitskeurmerk voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2

Zomerperiode:

Tussen alle regen, kou en storm van de laatste dagen kijken wij reeds vooruit naar de komende zomerperiode. Een periode waarin diverse projecten doorgang zullen vinden.

De vraag naar kwalitatief goede arbeidskrachten neemt met de dag toe. Etec Service & Engineering faciliteert “stop werk” in diverse fabrieken. Productie- en onderhoud stops worden  nu al gepland in het zuiden van Nederland.

Heeft u vragen over een van bovenstaande of andere onderwerpen? Schroom niet contact met ons op te nemen. Wij staan 24 uur per dag en dit jaar 366 dagen voor u klaar.

,

ETEC OIL SKIMMER

Meet2Match 07 Februari 2020

Meet2Match de meest innovatieve en complete beursdag van de beste bedrijven in onze regio. Een zakelijke dag voor het versterken van contacten, een plek om je als werkzoekende te oriënteren op de werkgelegenheid in de regio of om meer te weten te komen over de bedrijven in de regio. Kortom een inspirerende dag.

Geïnteresseerd in een baan binnen de Metaal en Techniek? Of op zoek naar een sparringpartner? Of om een andere reden nieuwsgierig naar wie wij als ETEC zijn? Kom dan op 7 februari van 15:30-20:00 uur naar Meet2Match in de Sporthallen Panningen.

Natuurlijk hopen we jou te zien bij onze stand.

Infomeeting op 26 november met gastspreker John Kerkhoffs van Koninklijke Metaal Unie.

26 november j.l. was er een bijeenkomst voor ZZP’ers waarin onder andere de wet DBA, G-rekening, BTW-nummer aan bod kwamen.

Om 18:00 uur was er het ontvangst onder het genot van luxe broodjes en drankjes.Na het welkomstwoord werd er door Koen Keunen even kort ingegaan op de huidige bedrijfsvoering en onze SNA-certificering (Stichting Normering Arbeid). ETEC is een gekwalificeerd bedrijf dat voldoet aan alle bijbehorende normen omtrent personeel ter beschikking stellen of werk aannemen.

De wijzigingen in het personeelsbestand zijn ook besproken. Hierbij is  onze nieuwe collega Simone Vooys voorgesteld, zij zal zich voornamelijk gaan richten op administratieve taken en het verwerken van de aangeleverde urenbriefjes. Karel Lepsi geeft aansturing aan de werkplaats en verzorgt de dagplanning voor de stops op de fabrieken. Roy Schroijen geeft uitvoering aan ETEC Connect, samen met Jaiveer Singh wordt er de langdurige planning verzorgt.

Om 18:30 uur kwam John Kerkhoffs van de Metaal Unie aan het woord. John is de contactpersoon voor alle leden van de Metaal Unie, waaronder ETEC.

De heer Kerkhoffs heeft uitgebreid gesproken over de wet DBA, over Modelovereenkomsten, G-rekening, verzekeringen, het nieuwe BTW nummer, Werken in België en Duitsland, nut en noodzaak van Algemene voorwaarden, Arbowet – RIE.

Allereerste de Wet DBA, deze is al van kracht vanaf 01-05-2016 maar werd nooit gehandhaafd. Vanaf 01-01-2020 is het de bedoeling dat dit wel gehandhaafd gaat worden. Wanneer na toetsing blijkt dat er wel sprake of schijn is van een (loon-)  dienstbetrekking heeft dit gevolgen voor zowel de opdrachtgever als de ZZP’er. Er zal met terug werkende kracht alsnog loonheffing en verzekeringspremie’s geïnd worden. Om dit te voorkomen kan er gebruik gemaakt worden van een modelovereenkomst, deze is niet verplicht maar maakt het wel heel duidelijk dat er geen sprake is van dienstbetrekking. Deze modelovereenkomsten zijn zowel door de Metaal Unie als de Belastingdienst goedgekeurd. Er bestaat een checklist verzekeringsplicht/zelfstandigheid om na te gaan of er sprake is van een dienstverband of juist niet. (de checklist kunt u vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief).

G-rekening, deze is een rekening die alleen gebruikt kan worden voor loonheffingen en/of BTW die overgemaakt moeten worden naar de belastingdienst. Het voordeel aan de G-rekening is dat wanneer u deze gebruikt het risico verminderd wordt voor alle partijen m.b.t. tot het wel of niet betalen van de heffingen en/of BTW. Meer en uitgebreidere informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Vanaf 01-01-2020 is er voor alle ZZP’ers een nieuw BTW nummer verplicht. Het oude bewaart u nog steeds, dit is het nummer dat u nodig heeft om met de belastingdienst te communiceren. Op uw facturen etc., dient het nieuwe BTW nummer vanaf 01-01-2020 genoteerd te staan. Het oude nummer is alleen voor uw eigen administratie belangrijk, dit mag niet meer zichtbaar zijn voor derden.

De belangrijkste reden dat het BTW nummer verandert is, is dat het oude nummer uw BSN nummer bevatte, dit maakte het makkelijk om identiteitsfraude te plegen, om uw identiteit te beschermen is deze wijziging gemaakt.

De Koninklijke Metaal Unie. Een unie die bedoelt is voor elke, zoals de heer Kerkhoffs omschreef, serieuze ondernemer. Die op een juiste wijze zijn onderneming wil voeren. De Metaal Unie kan daarin ondersteunen met raad en daad. Een lidmaatschap is daarvoor wel vereist. Maar het heeft veel voordelen. U heeft toegang tot veel informatie, u mag kosteloos hun algemene voorwaarden gebruiken, ze hebben juristen in dienst die benaderd kunnen worden bij juridische vraagstukken,  ook fiscalisten en bedrijfsdeskundigen kunnen kosteloos ondersteuning geven.

Al met al is het lidmaatschapsgeld dus een goede investering. Voor meer informatie kunt u natuurlijk de site www.metaalunie.nl raadplegen.

Nut en noodzaak van de eerder genoemde Algemene Voorwaarden zijn ook besproken. Dit is een document die met elke offerte of factuur meegezonden dient te worden (en daarna op elke communicatie gemeld dient te worden). Wanneer u dit niet doet, dan gelden automatisch de algemene voorwaarden van de tegen partij. Kanttekening, degene die het laatste de algemene voorwaarde verstuurd/benoemd heeft, is diegene waarvan de algemene voorwaarden gelden. Let hier dus goed op i.v.m. de juridische gevolgen.

Nog meer juridische gevolgen, verzekeringen.

Om goed verzekerd te zijn kunt u eens kijken bij de Mevas. Zij hebben vele soorten verzekeringen en kunnen een polis op maat samenstellen. Natuurlijk kunt u deze ook via uw vertrouwde tussenpersoon afsluiten. Wat er in de bijeenkomst naar voren kwam is dat er regelmatig geweigerd werd of torenhoge premies gevraagd werden. De heer Kerkhoffs heeft uitgelegd dat dit veelal te maken heeft met de onwetendheid van de tussenpersoon en/of verzekeraar.

Zo is lassen ineens gevaarlijk en kan niet of nauwelijks verzekerd worden. Maar constructiewerk daarin tegen weer wel voor een redelijke premie, terwijl dit in principe hetzelfde soort werk is.

Arbo wet en RIE (Risico-Inventaris & -Evaluatie), zodra u iemand onder u heeft werken is het van belang dat u zich aan de Arbowet houdt (en er zorg voor draagt dat de personen die onder jou werken zich hier ook aan houden) Een RIE is alleen verplicht als u eigen personeel in dienst heeft.

Als laatste is er gesproken over werken in België en Duitsland.

In België is voornamelijk de Limosa verklaring van belang, daarbij moet een geldig reisdocument (paspoort of ID-kaart), zorgverzekeringspas, inschrijfbewijs KvK, en Europees BTW-nummer in je bezit zijn en dit dien je bij je te hebben.

Vraag je bij de Limosa niet vroegtijdig een verklaring aan voorafgaand aan de klus dan kun je beboet worden tussen de €2400,- en €24.000,- euro.

Duitsland:

Hiervoor zijn de regels nog veeleisender. Er moeten meer documenten meegebracht worden en er moet een inschrijving komen bij de KvK Duitsland. Dit hele proces met vergunningen neemt over het algemeen weken in beslag, houdt hier rekening mee. Je niet aan de regels houden kan hoge boetes opleveren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel Nederland, of met de Metaal Unie.

Na deze lange en heldere uitleg van de heer Kerkhoffs waren er nog een aantal zaken die vanuit ETEC besproken werden.

Tijdens de bijeenkomst zijn aan de aanwezigen voorbeeld modelovereenkomsten uitgedeeld, deze kunt u rustig doorlezen. De overeenkomsten zijn goed gekeurd door zowel de Metaal Unie als de Belastingdienst. Bij vragen staat het altijd vrij om deze te stellen. Heeft u de modelovereenkomst niet ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Etec gaat vanaf 01-01-2020 met deze overeenkomsten werken. Elke order die gesloten wordt zal middels deze overeenkomst in opdracht gegeven worden bij de onderaannemer. Zo zijn beide partijen gewaarborgd van goede regelgeving en duidelijke afspraken omtrent tarieven en levertijden. Fiscaal voor beide partijen de risico’s gedekt.

Bedrijfskleding. In de afgelopen tijd is er veel geïnvesteerd in bedrijfskleding van ETEC. Deze worden netjes verstrekt omdat wij van mening zijn dat het professioneel oogt, daarbij worden wij daaraan herkend. Helaas wil het geval dat de vuile overalls niet altijd terug komen, soms zelfs op de projectlocatie blijven liggen, en hier achteraan gegaan moet worden.

Wij willen jullie dan ook vragen om mee te denken aan een oplossing die voor iedereen werkt.

Zo is er tijdens deze avond al geopperd om 2 overalls ter beschikking te stellen per ZZP’er, deze wast ze zelf of ruilt ze voor schone om in Baarlo, dit laatste geldt ook voor defecten aan de kleding.

Wellicht heeft iemand nog een andere efficiënte oplossing, dan horen wij het graag. Alle ideeën zijn welkom.

Tot slot PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen). Het is de bedoeling dat iedereen zelf zorg draagt voor zijn PBM’s (veiligheidsschoenen, gehoorbeschermers, veiligheidsbril etc.)

Een ETEC Helm en Oranje fluor hesje kunnen wij beschikbaar stellen. Wel is het zo dat deze onder uw eigen beheer vallen en u deze dus ten alle tijden mee op karwei dient te nemen (of in de auto heeft liggen).

De informatieve avond is gezellig afgesloten met een drankje en een rijk gevulde goodiebag, er was voldoende ruimte om na te praten.

ETEC Service en Engineering op koers in 2019!

ETEC, het Baarlose Service en Engineeringsbedrijf heeft in de eerste periode van 2019 een positieve groei mogen ervaren, deze ligt in de lijn van de verwachtingen. Het bedrijf heeft nieuwe ZZP-ers en vaste krachten mogen begroeten.
Vanaf 2016 is er een koers ingezet waarin het bedrijf zich constant wil verbeteren, niet alleen financieel sterk staan maar ook op score’s als milieuprestatie en sociale ranking.

Werkgelegenheid
ETEC Service en Engineering realiseert onder andere complexe projecten voor diverse bedrijven. “Waar de één stopt begint ETEC”, aldus de directie.
Door pieken en dalen is de groei van vast personeel beperkter als de flexibele inhuur. ETEC werkt samen met gemeentes, overheden, de provincie en uitzendbureau’s om starters of mensen met een ambitie verder te helpen.  Alleen al in 2019 zagen we het aantal ZZP-ers die ingeschreven zijn bij ETEC met 39 % groeien.

Betrouwbaar
ETEC Service en Engineering heeft een betalingstermijn van 99% op 30 dagen. Diverse klanten checken regelmatig het betalingsgedrag van ETEC Service en Engineering. Het is onbetwistbaar dat ZZP-ers een correcte en snelle betaling van hun facturen ambiëren ! ETEC Service en Engineering meet zich hiermee dik en dubbel met andere bureau’s die in arbeid bemiddelen.

SNA 
Om verder te verbeteren is ETEC Service en Engineering in het certificeringstraject van SNA (Stichting Normering Arbeid) gestapt. Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Zomerperiode
ETEC Service en Engineering faciliteert “stopwerkzaamheden” in diverse fabrieken. De vraag naar monteurs is in deze zomer extra groot, met name regio Eindhoven zit flink in de lift en trekt capaciteit uit Noord en Midden Limburg weg. Productiestops worden vaak in de bouwvak aangelegd. Voor regio Zuid is dit week 30-31-32.

Mocht u vragen hebben over een van deze onderwerpen of een andere vraag dan staan wij 24 uur per dag en 365 dagen per jaar voor u klaar.

Download het artikel in PDF

‘We hebben goud in handen’ dus stop met uw kapitaal door het riool te spoelen

 

Foto: Evert de Kruyf, Marc Rossel en Arjan Jansen of Lorkeers

Foto: Vetafscheider Aviko Lomm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u proceswater met vetresten erin ? Wilt u waarde creëren uit uw afvalwater ?

Marc Rossel, SHE-manager bij Aviko in Lomm, noemt het een goudmijn. Ja, met het aardappelverwerkende bedrijf gaat het uitstekend. Maar de echte goudmijn? Die staat buiten en scheidt olie uit restwater. De producten van Aviko danken hun goudgele kleur aan de olie waarin ze worden gebakken. Maar dat leidt ook tot een oliegehalte in de restwaterstroom en dat belast de waterzuivering. Waterstromen, ETEC Service & Engineering en Unica Industrial Solutions bouwden een eenvoudige en efficiënte oplossing. Ook dat bleek een gouden samenwerking.

Vanuit zijn werkzaamheden als Safety Health and Environment Manager (SHE) komt Marc Rossel met veel informatie in aanraking. “Het levert een schat aan verhalen op over de rijke geschiedenis van het bedrijf’, vertelt Marc. “Als je over de afgelopen 70 jaar terugkijkt zie je hoeveel er veranderd is. We produceren het vijfvoudige van wat we vroeger deden en milieu en duurzaamheid voeren nu de boventoon.”

Doodzonde

Aviko wil continue haar processen verbeteren en een hoger rendement behalen en houdt daarbij een scherp oog op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle reststromen worden verwaard zodat er geen sprake is van afval. De productie in aantallen tonnen frites is de laatste jaren sterk gegroeid. Die toename vraagt om meer productiecapaciteit en nauwlettende controle van de waterzuivering. Een hogere productie betekent meer olie in het waterzuiveringssysteem en dat is een uitdaging. “De beestjes die in onze waterzuivering aan het werk zijn, houden niet van olie”, vertelt Marc. “Dus creëren we de optimale omstandigheden waardoor de beestjes zich juist vermeerderen en de waterzuivering ook bij hogere productieaantallen in stand blijft.”

Welke systemen zijn er op de markt die in staat zijn om olie en water te scheiden?
Samen met Waterstromen, het bedrijf dat de waterzuivering heeft ontworpen en beheert, is Aviko op zoek gegaan. Het aanbod aan moderne systemen is groot. Maar het zijn systemen die gebaseerd zijn op de inzet van chemicaliën en veel menselijk handelen vragen. ETEC Service & Engineering is een van de grootste contractors voor onderhoud en projecten bij Aviko. Uiteraard kwam de vraag ook bij hun terecht. “Ik hoor het me nog zeggen’, reageert Evert Jan de Kruyf, directeur van ETEC. “’Jongens, wij kunnen dit samen met Unica voor jullie maken. Daar hebben jullie geen zes verschillende partijen voor nodig.’ Als ik een jaar eerder de vraag gesteld had gekregen had ik het waarschijnlijk niet aangedurfd. Maar omdat we sinds een tijd samenwerken met Unica had ik er alle vertrouwen in. Wij weten alles over de uitvoering maar Unica heeft kennis van processen, procesberekeningen en -automatisering. Aviko bieden we daarmee één partner met verschillende disciplines.”

Maximaal resultaat

“We zijn eerst uitvoerig met Waterstromen in gesprek gegaan”, gaat Evert Jan verder. “Zij zijn de architect van de waterzuivering bij Aviko in Lomm. Hoe lopen de stromen, hoe laten we leidingen lopen en waar gaan we de oliescheider neerzetten? Het moest eenvoudig worden en het moest in één keer draaien en dat alles in slechts 3 maanden. Er was geen proefperiode.” “En er is geen afdeling Research & Development aan te pas gekomen”, zegt Twan Peeters, projectmanager van Unica. ”Het vernuftige zit hem in de eenvoud van het systeem. Eigenlijk is het een grote bak met water. Water uit de fabriek pompen we naar de bak. Het zwaardere bezinksel zakt naar de bodem en de olie blijft op het water drijven. Enkele rubberbanden draaien verticaal door de bak en draaien de olie van het water. Als die blijven lopen is er geen onderhoud nodig. Terwijl andere oplossingen met chemicaliën of filters juist om veel onderhoud en vervanging vragen en daardoor hoge operationele kosten met zich meebrengen. Aviko werkt nu met een minimale inspanning tegen minimale kosten aan een maximaal resultaat. Ze belasten het milieu niet en besparen flink op kosten.”

“Aviko is een bedrijf met een bepaalde ‘boerenslimheid’”, zegt Marc Rossel. “Die persoonlijkheid past ook naadloos bij ETEC en bij Unica. We hebben een over de jaren heen sterk uitgebreide productielocatie en dat biedt een hoop uitdagingen. We willen snel en gemakkelijk met partijen kunnen schakelen en richten ons daarom op samenwerking met lokale bedrijven. Bedrijven die houden van aanpakken en open en eerlijk handelen. Met Unica en ETEC heeft Aviko ook goud in handen.”

Neem contact op met onze technisch directeur voor een kennismakingsgesprek : Evert Jan de Kruyf  E-mail: Evert@etec-se.nl  of Bel: +31625587596

Read the article in english     Lire l’article en français

Aanmelden voor Infomeeting “Vet afscheiden uit proceswater” Antwerpen

Project Mega Vetafscheider

ETEC SERVICE EN ENGINEERING BOUWT ‘MEGA’ VETAFSCHEIDER VOOR AVIKO LOMM

          

Aviko Lomm, onderdeel van Royal Cosun, investeert verder in het scheiden van vet uit het interne proceswater. Een van de doelstellingen van Aviko Lomm is om de aankomende jaren verder te verduurzamen. Eén van deze projecten is het scheiden van vet uit het proceswater zodat het proceswater beter verwerkt kan worden.

“Voor de engineering en bouw hebben we voor een ‘turnkey’ oplossing gekozen”, aldus Marc Rossel, Health en Environment manager Aviko Lomm. Een consortium van ETEC Service en Engineering en Unica zal de bouw gaan realiseren.

’Vet drijft op water en van dat principe gaan we gebruikmaken en het vet er als het ware ‘afscheppen’ legt Evert Jan de Kruyf, technisch directeur en oprichter van ETEC Service en Engineering uit.’’

“Dat is uitdagend maar te realiseren, aldus Roy Schroijen, werkvoorbereider van ETEC Service en Engineering.

De bouw van de vetafscheider is in week 45 in Baarlo gestart en zal met speciaal transport naar Lomm worden gereden. De viaducten zijn voorheen al in kaart gebracht in verband met de maximale hoogte. De vetafscheider weegt ruim 35 ton en wordt door 8 lassers in ploegendienst in elkaar gelast. De doelstelling is om aan het einde van het jaar het project af te ronden. De doorlooptijd is 10 weken.

Bekijk onze projectpagina